o akcii


Pre koho je KVALITA?

Oddieloví a zboroví vodcovia, členovia oddielovej a zborovej rady vo veku 17 a viac sú vítaní na inšpiratívnej akcii s názvom Kvalita, cesta k úspechu.

Základné informácie

Dátum: 9. - 11. máj 2014
Miesto: Banská Štiavnica
Účastnícky poplatok: 18 €
Max. počet: 60 účastníkov
Prihlásenie: do 27. apríla

Najnovšie články

KVALITA 2014 - Poď na KVALITU!

Čo získaš, keď prídeš?


kvalita-o-akciiNový impulz
do oddielového alebo zborového života
Objavíš kvalitu v sebe a v svojom oddiely
Získaš nápady a nové skúseností

Chceme ťa motivovať, aby ťa skauting bavil. Ukázať ti nové možnosti a nápady na osvieženie programu a života v oddiely alebo v zbore. Zároveň bude vytvorený priestor na výmenu skúseností medzi účastníkmi navzájom. V neposlednom rade by sme ti radi predstavili nového hodnotenia kvality

SOK (seminár o kvalite) verzus KVALITA

Niektorí z vás sa zúčastnili alebo počuli o SOKu a pýtate sa, prečo je tu KVALITA, keď SOK(seminár o kvalite) bol o tom istom. Je to prienik medzi zmenami a tradíciou, ktorá tu je. Hlavným dôvodom zmeny názvu je nové hodnotenie kvality, ktoré má iný formát. Akcia sa presúva zo školských priestorov na miesto viac skautské a motivačné, do skautského domu v Banskej Štiavnici. A o ďalších zmenách sa prídete presvedčiť 9.- 11. Mája 2014.

Hodnotenie kvality

Hodnotenie kvality bol systém zameraný na získavanie informácií o kvalite oddielov na Slovensku. Forma hodnotenia bola niekoľko krát upravovaná a prispôsobovaná. Formulár, ktorý vypĺňali oddielový vodcovia spoločne s oddielovými radami na jeseň, zhodnotil ich manažérske zručnosti. Hodnotili sa akcie, tábor, celoročný program ale aj zameranie programu, počet členov a mnoho ďalších parametrov.

Do hodnotenia kvality sa zapojilo vždy veľa vodcov avšak nikdy to neboli všetci. Po vyhlásení výsledkov, mal každý vodca záujem vedieť prečo neuspeli a kde majú rezervy. Avšak, nebolo to možné v takom rozsahu, ako by bolo potrebné.

A preto počas roku 2013 sa intenzívne pracovalo na zostavení nového hodnotenia kvality. Naším cieľom bolo spraviť hodnotenie kvality pre vodcov. Aby každý vodca mal možnosť jednoducho získať spätnú väzbu na jeho vedenie oddielu a zároveň dostal adekvátne návody a tipy na zlepšenie kvality fungovania oddielu.

Nové hodnotenie kvality je rozdelenia na 3 sekcie pozostávajúce z otázok, ktoré sa zameriavajú na celkové zhodnotenie kvality oddielu.

  • Program
  • Vzdelávanie
  • Manažment

Informácie o platbe

Číslo účtu: 2660080180/1100
Variabilný symbol: 300614
Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO Kvalita 2014
Platba musí byť uhradená do 27. apríla 2014

Ak sa ocitnete medzi prvými 10 prihlásenými, budeme Vás kontaktovať. Cestu na akciu a z akcie máte ZDARMA!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mail magdalena.kovacikova@skauting.sk.


Seminár o kvalite 2012