prihláška


Pre koho je KVALITA?

Oddieloví a zboroví vodcovia, členovia oddielovej a zborovej rady vo veku 17 a viac sú vítaní na inšpiratívnej akcii s názvom Kvalita, cesta k úspechu.

Základné informácie

Dátum: 9. - 11. máj 2014
Miesto: Banská Štiavnica
Účastnícky poplatok: 18 €
Max. počet: 60 účastníkov
Prihlásenie: do 27. apríla

Najnovšie články

Základné informácie

Dátum: 9. – 11. máj 2014
Miesto: Banská Štiavnica
Max. počet: 60 účastníkov
Deadline pre prihlásenie: do 27. apríla

Informácie o platbe

Číslo účtu: 2660080180/1100
Variabilný symbol: 300614
Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO Kvalita 2014
Účastnícky poplatok: 18 €
Platba musí byť uhradená do 27. apríla 2014

Ak sa ocitnete medzi prvými 10 prihlásenými, budeme Vás kontaktovať. Cestu na akciu a z akcie máte ZDARMA!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mail magdalena.kovacikova@skauting.sk.