profil prednášok


Nosnou časťou akcie budú prednášky, ktoré sú rozdelené do troch sekcií. Avšak to nie je všetko. Pripravili sme pre Vás zaujímavý sprievodný program. Zároveň sa budete môcť podieľať na tvorbe nového strategického plánu na ďalšie obdobie. Večerný program bude spestrený divadelným predstavením. Je z čoho vyberať. Takže neváhajte a prihláste sa!

Ako vytvoriť slobodný priestor aj pre vaše sny

o prednáške: Skautská klubovňa sa veľmi jednoducho môže stať priestorom, kde si budú môcť všetci v zbore od vĺčat až po vodcov realizovať svoje nápady a plniť sny. Stačí si k tomu vytvoriť len jasnú víziu a nebáť sa ju naplniť.

Na prednáške budeme spoločne hľadať cesty, ako pretavovať svoje sny do reality a uvidíte na niekoľkých zrealizovaných projektoch, že ak má človek jasnú víziu, peniaze na jej naplnenie prídu a stačí k tomu len obrovské nadšenie.


Prednášajúci

Martin Cerovský – Cero
21.zbor Korčín Zvolenská Slatina

o prednášajúcom: Študent ekológie vo Zvolene. Okrem vzťahov v prírode študuje aj vzťahy v dnešnej spoločnosti na Sokratovom inštitúte v Zaježovej. S kamarátmi založil zážitkový kurz OTAN. Pre roverov pripravuje kurzy FONS a LabYrint. Vedie skautský zbor vo Zvolenskej Slatine a je členom Stredoslovenskej skautskej oblasti. V rokoch 2010-2013 koordinoval projekt vzniku Skautského centra Zvolenská Slatina. Centrum oživil aj netradičným umeleckým festivalom GUČA – guča umenia. Popri tom všetkom sa rád intuitívne hrá so životom a hojdá na hojdačke.

Excalibur

o prednáške: Ako nájsť vodcu, ktorý vytiahne meč zo skaly? Môže to urobiť každý? Inštruktáž, ako vytiahnuť Excalibur a ako ho nezaseknúť do skaly navždy. Táto prednáška bude o hľadaní a vytváraní správneho nasledovníka pre Tvoj oddiel alebo družinu.


Prednášajúci

Juraj Lizák – Kocúr
11. zbor Biele Delfíny Bratislava

o prednášajúcom: Juraj Lizák tiež známy ako Kocúr. Ako správny zástanca svojho druhu prešiel v skautingu rôznymi funkciami od oddielového vodcu po vodcu oblasti. Okrem toho mal aj túlavé čižmy a veľa svoje skúsenosti obohacoval v zahraničí. Na prednáške o nástupníctve sa s vami podelí o svoje skúsenosti o tom aké je to byť nástupcom a ako vychovať a pripraviť svojho nástupcu na prevzatie zodpovednosti.

Marián Lezo – Mafián
61. zbor Modrý oblak Pezinok

o prednášajúcom: Študuje na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave angličtinu a históriu. Začínal ako vodca vĺčat a momentálne je vodcom roverského oddielu. Je spoluorganizátorom mestskej hry Bozin. Dva roky pôsobil ako tajomník Rady pre vzdelávanie. V súčasnosti je zahraničným komisárom SLSK.


Efektívne využívanie času

o prednáške: Na prednáške sa dozviete viac o praktických spôsoboch ako si správne zariadiť čas, stíhať všetko čo treba a nebyť v strese. Dozvie sa, prečo je dôležitý time management a ako ho vyžiť vo svoj prospech.


Prednášajúci

Zuzana Škutchanová – Bodka
55. zbor Lišiak Vrútky

o prednášajúcom: Študovala odbor Manažment na fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Momentálne je doktorandka a zaoberá sa inováciami produktov a procesov kvality v sektore služieb. V rokoch 2010-2011 absolvovala lesnú školu Baobab. Je zborová vodkyňa 55. zboru Lišiak Vrútky a aktívne sa zapája do chodu Žilinskej skautskej oblasti. Zároveň je aj členkov vzdelávacieho oblastného tímu.

Oddielová rada ako tím

o prednáške: Prednáška vám poskytne návod ako efektívne a hlavne nenásilne urobiť z oddielovej rady ten správny tím, ktorý bude schopný spolupracovať a jednotne pripravovať kvalitný program, ktorý zvýši úroveň vášho oddielu. Ako sa vyvarovať istým rizikám  a na čo si dávať pozor. Tím nie je len o stretávaní sa, ale hlavne o spoločných zážitkov. Návod dostanete, aplikácia už bude na vás!


Prednášajúci

Zdenka Nagyová – Víchrica
70. zbor Bizón víťazí! Bratislava

o prednášajúcom: Študentka na Pedagogickej fakulte v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Okrem toho pracuje ako vychovávateľka v škole pre deti s intelektovým nadaním. Členkou SLSK je od roku 1996. Viedla dve družiny a tiež oddiel vĺčat. Zapája sa do aktivít programovej rady a pomáhala pri revízií Nováčika. V skautingu sa momentálne venuje víkendovej lesnej škole Safari zameranej na program.

Radca, ako dôležitá osoba

o prednáške: Dobrý radca… každý vodca takého hľadá. Dobrý radca je ako motor oddielu. Bez kvalitných a ochotných radcov to nikdy nenaštartujete. Ak zanedbáte servis motora, raz nemusí naskočiť a tak sa nepohnete dopredu. Potrebujú kvalitný benzín, pravidelnú výmenu oleja a filtrov. Vyžadujú si veľkú starostlivosť. Je dôležité aby sa nepokazil motor, ktorý ženie družinu, oddiel a zbor dopredu.


Prednášajúci

Lukáš Ďurina – Keno
111. zbor Úsmev Dolná Tižina

o prednášajúcom: V súčasnosti pracuje na pozícii špecialistu služieb zákazníkom v spoločnosti Slovak Telekom. V profesnej sfére sa venuje aj komunálnej politike. S partiou rovnakého veku, v roku 2008 založil 111. zbor Úsmev Dolná Tižina, ktorý má v súčasnosti 112 členov. Je oddielovým vodcom 4. oddielu roverov Neutral a zároveň oblastný inštruktor Žilinskej skautskej oblasti. Baví ho robiť veci, v ktorých vidí zmysel.

Rovering v programe

o prednáške: Každý má v zbore roverky a roverov, ktorí si prešli skautskou výchovou a teraz sa rozhodujú či je skauting ešte pre nich prínosný, čo im ponúka a kam ich ešte môže posúvať. Na prednáške sa dozviete viac o tom, čo môžeme roverom ponúknuť a ako ich motivovať, zapájať do zborového života. Spoločne si zadefinujeme rôzne skupiny roverov a pripravíme pre nich zaujímavú ponuku aktivít.


Prednášajúci

Magdaléna Kováčiková – Magi
55. zbor Lišiak Vrútky

o prednášajúcom: Študovala odbor biotechnológie na Technickej univerzite v Bratislave. Avšak skauting ju bavil natoľko, že momentálne pracuje ako Programová tajomníčka Slovenského skautingu. Je členkou vzdelávacieho tímu, ktorý pripravuje lesnú školu Safari. Je kreatívna osoba a so svojimi nápadmi a skúsenosťami sa s vami rada podelí.


Práca s informáciami, tými skautskými

o prednáške: “Kto sa zaujíma, ten vie. Kto záujem nemá, tomu nepomôže ani pripomienka v mobile.” V Slovenskom skautingu máme viacero možností, kde hľadať informácie zacielené na danú oblasť, či vekovú kategóriu. Z mála tak môžme vyťažiť oveľa viac ako sa zdá.

Z iného pohľadu: Pripraviť dobrú akciu je náročné, no oveľa viac práce dá v dnešnej dobe dotiahnuť dostatočný počet účastníkov. Ako pripraviť informácie, kedy a ktorým informačným kanálom ich pustiť? Odpoveď sa dozvieš práve na tejto prednáške.

Ako a kde získavať informácie v SLSK? Aké kanály využiť na informovanie ostatných? Ako spropagovať svoju akciu, ktorú pripravujem? Ako formulovať a adresovať informácie, ktoré chcem podať? Na tieto a ďalšie otázky si zodpovieme počas tejto prednášky .


Prednášajúci

Marián Suvák – Punťo
14. zbor Prievidza

o prednášajúcom: V súčasnosti šéfredaktor časopisov Skaut a Médium. Na Ústredí SLSK, kde začal pracovať ešte počas svojho doposiaľ neukončeného štúdia má tiež pod palcom správu a vytváranie webov. Na svoje srdcovky ako RF a DR nedá dopustiť.

Šťastné detstvo v skautingu

o prednáške: Chceš vedieť, ako vytvoriť v skautingu prostredie, v ktorom sa budú deti cítiť dobre a bezpečne? Ako vytvárať zdravé vzťahy v oddiely a družine? Ako rozpoznať šikanu a predchádzať jej? Ako deti a mladých ľudí motivovať pozitívne? Ako rozpoznať citlivú hranicu medzi výchovným trestom a prílišnou prísnosťou, ktorá ponižuje? Diskutujme, hľadajme možnosti a spôsoby a učme sa od seba navzájom ako môžu deti zažiť skvelé chvíle v skautingu aj mimo neho.


Prednášajúci

Dáša Cingálková
32. zbor Ale Vivo Trenčín

o prednášajúcom: Riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu. V rámci medzinárodného projektu WOSMu Safe from Harm sa venuje vytváraniu bezprečného prostredia pre deti v skautských organizáciach v Európe.

Marek Pleško – Marcus
93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín

o prednášajúcom: Detský lekár pracujúci na Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, PhD. študent v odbore Pediatria. Telom, dušou i farbou rovnošaty vodný skaut, prístavný kapitán (zborový vodca) 93. prístavu Tortuga Trenčín. Člen vzdelávacieho tímu – Námorna akadémia vodných skautov (NAVS), člen Rady pre vzdelávanie, redaktor časopisu Médium, toho času frekventant Inštruktorskej lesnej školy Stříbrná řeka organizovanej Českým Junákom. Absolvent kurzov Cassiopeia, FONS a PONS, absolvent Kapitánskej lesnej školy (KLŠ). Za 4 roky v skautingu toho stihol celkom dosť :-)

Mária Plešková

o prednášajúcom: Špeciálna pedagogička, psychologička, sociálnoprávna poradkyňa a socioterapeutka, koordinátorka trenčianskej krajskej poradne “Pomoc obetiam násilia”, členka organizácie Victim Support Slovakia. V minulosti pracovala ako kurátorka, taktiež ako štátny zamestnanec na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. V súčasnosti sa venuje rodinnému poradenstvu. Absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Karlovej v Prahe. Postrgraduálne vzdelávanie absolvovala vo Výskumnom ústave psychológie a patopsychológie v Bratislave. So skautmi aktívne spolupracuje od roku 2010, ako externý lektor – špecialista, aktívne participovala na všetkých stupňoch vodno-skautského vzdelávania (Kormidelnícky kurz, Dôstojnícka škola, Kapitánska lesná škola).

Myslime kriticky

o prednáške: Každý z nás používa pri riešení problémov či myslení ako takom určité zaužívané postupy. Často sa odvolávame na “zdravý rozum”, “školu ulice” či metódu “pokus-omyl”. Avšak aj to, čo už vieme, môžeme vedome vylepšovať, podobne ako tí, ktorí síce vedia behať či sa biť, môžu výrazne zlepšiť svoje schopnosti, ak sa venujú štúdiu tanca či bojových umení. V čom tkvejú takéto zlepšenia? V bližšej pozornosti a analýze toho, čo už robia a v hľadaní ciest ako to robiť lepšie. Takýmto spôsobom môžeme pristúpiť aj k vlastnému mysleniu. Kritické myslenie alebo i kritická analýza je súborom vedomých činností a schopností, ktoré nám môžu pomôcť posudzovať pravdivosť či rozsah manipulácie obsiahnutej v informáciách, ktoré sa k nám dostávajú, či ktoré my poskytujeme iným, prináša štandardy do pozorovania reality, jej analýzy a hodnotenia. O kritickom myslení však nemôžeme hovoriť ako poznaní, ktoré sa naučíme zo dňa na deň, vyžaduje si to mnoho času a vynaloženého úsilia. V prednáške a workshope preto nájdete len niekoľko základných postupov a informácií, ktoré by vás mohli týmto smerom posunúť.


Prednášajúci

Peter Ivanič
Slovenské centrum pre rozvoj a komunikáciu

o prednášajúcom: Prednášajúci pôsobí v neziskovej organizácii Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR), kde sa zaoberá globálnym vzdelávaním, rozvojom, rozvojovou spoluprácou a výchovou ku kritickému mysleniu. SCKR organizuje semináre pre učiteľov a multiplikátorov, vydáva metodické príručky, pripravuje multilinguálny e-learning www.monda.eu a slovenský e-learning www.myslimekritcky.sk a vedie jedinú verejnú knižnicu na Slovensku – Librariu – zameranú na tzv. globálne témy ako sú globalizácia či svetová ekonomika, životné prostredie alebo klimatické zmeny, rodová rovnosť alebo ľudská práva, či práve kritické myslenie, ktoré je potrebné k plnému pochopeniu akejkoľvek tematiky.

Na čom nám je vzdelávanie?

o prednáške: Prednáška s netradičným názvom a s netradičnou formou. Traja ľudia, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním na rôznych úrovniach budú spolu diskutovať o tom prečo je v skautingu dôležité vzdelávanie. Každý má skúseností s rôznymi vekovými kategóriami, dokonca aj mimo skautingu. Dozviete sa o možnostiach vzdelávanie a o aktuálnej ponuke SLSK. Zároveň sa dozviete ako zapájať čerstvo vzdelaných radcov, vodcov, tak aby ich motivácia a skúsenosti našli priestor vo vašich zboroch. Na prednáške budete môcť klásť otázky, na ktoré sa vám pokúsia odpovedať naši traja diskutéri.


Prednášajúci

Zdenka Nagyová – Víchrica
70. zbor Bizón víťazí! Bratislava

o prednášajúcom: Študentka na Pedagogickej fakulte v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Okrem toho pracuje ako vychovávateľka v škole pre deti s intelektovým nadaním. Členkou SLSK je od roku 1996. Viedla dve družiny a tiež oddiel vĺčat. Zapája sa do aktivít programovej rady a pomáhala pri revízií Nováčika. V skautingu sa momentálne venuje víkendovej lesnej škole Safari zameranej na program. V diskusii bude prezentovať všetky lesné školy a zameriavať sa na prácu s vodcami a ich vzdelávanie.

Lukáš Ďurina – Keno
111. zbor Úsmev Dolná Tižina

o prednášajúcom: V súčasnosti pracuje na pozícii špecialistu služieb zákazníkom v spoločnosti Slovak Telekom. V profesnej sfére sa venuje aj komunálnej politike. S partiou rovnakého veku, v roku 2008 založil 111. zbor Úsmev Dolná Tižina, ktorý má v súčasnosti 112 členov. Je oddielovým vodcom 4. oddielu roverov Neutral a zároveň oblastný inštruktor Žilinskej skautskej oblasti. Baví ho robiť veci, v ktorých vidí zmysel.

Ester Tillová
Tajomníčka Rady pre vzdelávanie

o prednášajúcom: V súčasnosti zastáva pozíciu tajomníčky pre vzdelávanie v Slovenskom skautingu. Vyštudovala andragogiku (výchovu a vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie). Počas štúdia pracovala ako vedúca v medzinárodnom letnom tábore zameranom na neformálne vzdelávanie detí a mládeže.V diskusii sa budem snažiť zastávať nestranný postoj na vzdelávanie a zároveň poskytne pohľad na vzdelávanie v Slovenskom skautingu z národnej úrovne.


Sám sebe – možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania

o prednáške: Na tomto diskusnom fóre sa porozprávame o seba rozvoji prostredníctvom vzdelávania. Prejdeme si jeho konkrétne formy a podelíme sa o konkrétne skúsenosti s neformálnym aj formálnym vzdelávaním. Získate prehľad o konkrétnych možnostiach, kde sa obrátiť a čo spraviť, keď chcete venovať svoje úsilie a voľný čas získavaniu nových informácií a skúseností.


Prednášajúci

Peter Knapík
Predseda Rady pre vzdelávanie SLSK

o prednášajúcom: Som skaut a som veľmi rád, že to o sebe môžem povedať. V minulosti som bol niekoľko rokov členom národného vzdelávacieho tímu. V súčastnosti sa ako predseda Rady pre Vzdelávanie venujem vzdelávaniu v Slovenskom skautingu po teoretickej a našťastie aj po praktickej stránke. Pracujem v Slovenskej katolíckej charite, kde sa môžem podieľať na rôznych projektoch pomoci a rozvojového vzdelávania.